Trong hai ngày 8,9/12/2017, hơn 30 thí sinh – 7 đội nhóm đã trải qua các thử thách và những kỉ niệm khó quên trong sự kiện Oxfam Datalab Hackthon.  Đây là một sân chơi để các bạn trẻ được thử sức mình với khả năng lập trình, kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và hơn…

Không gian “Tiệc Cưới” tại Bluesofa luôn mang đến sự hài lòng cho mỗi khách hàng. Trong cuộc sống ngày xưa cũng như ngày nay, đám cưới chính là biểu hiện của nếp sống xã hội, là nền vǎn hoá của mỗi quốc gia. Nó vừa kế thừa truyền thống của dân tộc, vừa được…

How to run a successful Hackathon A step-by-step guide based on running and participating in many hackathons. What is a hackathon? Define I define “hackathon” very broadly: Hacking is creative problem solving. (It does not have to involve technology.) A hackathon is any event of any duration where people come together to solve problems. Most hackathons…

How to Write Absolutely Addictive Articles This is a longer article. If you’re feeling noncommittal at the moment, don’t read it. Save it. Bookmark this page for later, when you have more time. Click here to sharpen your skills with the help of our content marketing workbook. You’ll be glad you did, especially if your…