Không gian “Tiệc Cưới” tại Bluesofa luôn mang đến sự hài lòng cho mỗi khách hàng. Trong cuộc sống ngày xưa cũng như ngày nay, đám cưới chính là biểu hiện của nếp sống xã hội, là nền vǎn hoá của mỗi quốc gia. Nó vừa kế thừa truyền thống của dân tộc, vừa được…

How to run a successful Hackathon A step-by-step guide based on running and participating in many hackathons. What is a hackathon? Define I define “hackathon” very broadly: Hacking is creative problem solving. (It does not have to involve technology.) A hackathon is any event of any duration where people come together to solve problems. Most hackathons…