Không gian “Tiệc Cưới” tại Bluesofa luôn mang đến sự hài lòng cho mỗi khách hàng. Trong cuộc sống ngày xưa cũng như ngày nay, đám cưới chính là biểu hiện của nếp sống xã hội, là nền vǎn hoá của mỗi quốc gia. Nó vừa kế thừa truyền thống của dân tộc, vừa được…